Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО

Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“

Приложение №1 – „Структура, формат, използвани номенклатури и изисквания към контрола на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, № 10 и № 11 към НПОПДОО“ (с посочени промени)

Приложение №1 - XML схеми на подаваните данни от удостоверения Приложения № 9, №10 и №11 от НПОПДОО

Проверка на предварително подготвен файл с данни - без КЕП

Описание на съответствието при подаване на корекция, заличаване на данни и промени в обстоятелствата, подадени със старите образци на удостоверения

Уеб-услуги за формален контрол на данни без КЕП - описание

Уеб-услуги за пълна проверка и запис с КЕП на регистриран потребител - описание


Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Описание на Уеб-услуга за извличане на данни за болничен лист от ЕРБЛРО

еПарични обезщетения

За въпроси и контакти: E-mail: BENEMPL@NSSI.BG