Разпорежданията за преизчислените от 1 октомври т.г. пенсии ще бъдат достъпни на страницата на...
Националният осигурителен институт (НОИ) и синдикатите сключиха Колективен трудов договор, с който страните се ангажират...
  Общо 464 души с осигурителни периоди, придобити съгласно законодателствата на България и Германия, научиха...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли...
Националният осигурителен институт (НОИ) обнови официалната си интернет страница. Съдържанието в нея е организирано по...
На свое заседание на 30 август 2022 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ)...
  От 13 до 15 септември 2022 т.г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ)...
Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020...
Годишното аналитично издание „Държавното обществено осигуряване през 2021 г.“ на Националния осигурителен институт (НОИ) е...
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове,...
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни...
От 1 август 2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда...
Изплащането на пенсиите през август 2022 г. чрез пощенските станции ще започне на 8 август...