На 24 януари 2023 г. се състоя информационна среща по проект BG05SFOP001-1.008-0001 „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с бенефициент Националният осигурителен институт (НОИ).

На събитието, проведено изцяло в онлайн среда, беше представена основната цел на проекта – да се въведе институционална архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите, чрез разработване на Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП) и на Електронно осигурително досие за пенсията за всяко осигурено лице и самоосигуряващ се в частта „бизнес логика, процеси и данни“.

Фокусът на дебата беше насочен към пенсиите като основна дейност на НОИ. Бе посочено, че проектът стартира с дигитализация на приоритетните процеси по отпускане и изплащане на пенсиите и добавките и надграждане на административните услуги, свързани с тях.

„Работата ни е насочена към консолидирането на различни информационни източници за осигурителен стаж и доход за пенсия и други документи и данни, необходими при пенсиониране“, заяви Николай Данчев, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в НОИ и ръководител на проекта. Той допълни, че сред задачите е и обединяването на различните информационни ресурси за доставянето и използването на тези масиви в разработената информационна система.

Изпълнението на този проект  ще има като резултат цялостната електронизация и дигитализация на процесите по отпускане и изплащане на пенсии и ще осигури възможност за предоставяне на комплексно административно обслужване в рамките на пенсионното производство. Начинът за това е да се затвори цикълът на документооборота по електронен път при обмен на информация с външни организации и предоставяне на електронни административни услуги за осигурени лица, самоосигуряващи се и осигурители.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.