Нараняванията, свързани с изпълняването на служебните задължения, от 600 през първото тримесечие на 2022 г. достигнат до 639 година по-късно, което е нарастване с 6,5%, показва сравнителният анализ на оперативната информация за трудовите злополуки на Националния осигурителен институт за последните две години. От данните става ясно, че това увеличение се дължи най-вече на по-големия трудов травматизъм при мъжете. Регистрираните през 2023 г. злополуки с тях са били 374 при 340 дванадесет месеца по-рано. За сравнявания период трудовите злополуки с жени са нараснали само с пет.

Няма промяна по отношение на тежестта на трудовите злополуки и свързаното с нея време, необходимо за възстановяване. Средно по около 35 са загубените календарни дни при един инцидент и през двата анализирани периода.

През 2023 г. икономическите дейности, в които са регистрирани най-много трудови злополуки, са „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“ и „Образование“  (с по 43 инцидента), следвани от „Държавно управление“ (42) и „Сухопътен транспорт“ (32).

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.