Националният осигурителен институт (НОИ) бе домакин на работна среща с представители на полския Институт за социално осигуряване (ZUS). Бяха обсъдени основни аспекти на работата на двете институции в областта на краткосрочните обезщетения и административното обслужване в условията на все по-голяма автоматизация на процесите.

Експерти от НОИ представиха системата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване с фокус върху електронния обмен на документи с органите на медицинската експертиза и с работодателите. Гостите бяха запознати и с дейността на Контактния център на българския институт и използваните от него технологични решения за подобряване на обслужването.

От своя страна полската делегация запозна българските си колеги с различните видове семейни помощи, администрирани от институцията, с акцент върху автоматизирането на процесите на отпускане и изплащане на обезщетения в ZUS и ползите от него за гарантиране на законността и намаляване на административните разходи. Представени бяха и редица нови механизми, като част от процесите за разширяване на компетенциите на ползската институция.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.