Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя достъп до Единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ).

Порталът е интегриран с централизираните системи е-Автентикация и Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържани от Министерство на електронното управление и осигурява единна входна точка за достъп чрез използване на наличните средства за електронна идентификация – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП.

Предназначен е за заявяване на електронни услуги, организирани в пълен Каталог на услугите на НОИ, от страна на различни видове (в различно качество) потребители, за достъп до Електронно осигурително досие (ЕОД), в три тематични части, съдържащо богат набор от информация, поддържана в администрираните от НОИ регистри, за всяко осигурено лице, осигурител, самоосигуряващ се и бенефициент на обезщетения.

Функционалността на портала е представена в публикуваното Ръководство на потребителя.

 

⇒Ръководство на потребителя за работа с ЕПЕУ

⇒ВХОД ЕПЕУ НА НОИ