home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

С Ъ С Т А В
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Димитър Манолов - Конфедерация на труда "Подкрепа"

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

2. Калина Петкова - Министерство на труда и социалната политика

3. Станимир Цоцов - Българска търговско-промишлена палата

 

ЧЛЕНОВЕ:

4. Деница Сачева - Министерство на труда и социалната политика

5. Пламен Димитров - Национална агенция за приходите

6. Мария Беломорова - Министерство на здравеопазването

7. Росица Спасова - Министерство на финансите

8. Стамен Янев – Министерство на икономиката

9. Любомир Йосифов - Министерство на образованието и науката

10. Ася Гонева - Конфедерация на независимите синдикати в България

11. Мария Минчева – Българска стопанска камара

12. Стефан Василев - Асоциация на индустриалния капитал в България

13. Румяна Георгиева - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 

14. Проф. Нено Павлов - Съюз за стопанска инициатива

С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС:
Ивайло Иванов - управител на НОИ

Contacts

Contact center