home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

НОИ преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, заявленията за отпускане на обезщетение за безработица към НОИ се подават само по електронен път

usersКато институция с подчертано обществени функции във фокуса на дейността на Националния осигурителен институт са най-вече потребителите. С цел да отговори на очакванията и нуждите на своите клиенти, НОИ постоянно модернизира процесите на администриране и повишава качеството на предлаганите услуги.

Управлявайки сериозен бюджет от обществени средства, приоритет за института са прозрачността и ефективното взаимодействие с осигурители и осигурени лица и самоосигуряващи се лица. Добрата информираност на трите групи потребители и лесният достъп до необходимата им информация са в основата на дейността на НОИ както в оперативен, така и в стратегически план.

Contacts

Contact center