Изчисляване на прогнозна пенсия

Изчисляване на прогнозна пенсия

Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане

Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане

Справки за социално осигуряване

Справка за статус на социално осигуряване

Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.

Справки от Електронния регистър на болничните листове

Справка по ЕГН за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове

Справки за парични обезщетения и помощи

Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН

Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО

Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО

Справки за парични обезщетения за безработица

Справка за изплатени парични обезщетения за безработица

Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица

В услуга на пенсионера

Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки по ЕГН и ПИК

Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК

Справка за получени данни от Министерство на здравеопазването/РЗИ по Закона за здравето/ПЗР на ЗИД на Закона за хората с увреждания