home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Старите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО ще се приемат до 15 юли 2018 г., а новите – от 19 юли. В периода 16-18 юли такива няма да се приемат поради пренастройка на системите.

С Ъ С Т А В
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Ася Гонева - Конфедерация на независимите синдикати в България

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

2. Станимир Цоцов - Българска търговско-промишлена палата

3. Калина Петкова - Министерство на труда и социалната политика

ЧЛЕНОВЕ:

4. Бисер Петков - Министерство на труда и социалната политика

5. Милена Кръстанова - Национална агенция по приходите

6. Мария Беломорова - Министерство на здравеопазването

7. Илияна Владова - Министерство на финансите

8. Лъчезар Борисов – Министерство на икономиката

9. Любомир Йосифов - Министерство на образованието и науката

10. Димитър Манолов - Конфедерация на труда "Подкрепа"

11. Стефан Василев - Асоциация на индустриалния капитал в България

12. Димитър Бранков – Българска стопанска камара

13. Румяна Георгиева - КРИБ "Гласът на българския бизнес"

14. Валентина Георгиева - Съюз за стопанска инициатива

С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС:
Ивайло Иванов - управител на НОИ

Contacts

Contact center