home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Считано от 1 януари 2019 г., социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт в размер на 25 на сто, ще бъдат служебно прекратени от НОИ и стават част от месечна финансова подкрепа, която ще се плаща от Агенцията за социално подпомагане.

Contacts

Contact center