home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Важно! От 14 юни 2017 г. НОИ приема новите образци на удостоверенията Приложения № 9, № 10 и № 11 за изплащане на парични обезщетения и помощи!

Vratza

home Vratza, 1, Hristo Botev sq., postal code 3000

fax fax: 092-66-40-36-40

email E-mail: Vratza@nssi.bg

Contacts

Contact center