home hmenu Home | sitemap hmenu Site map | Language 

Важно! От 14 юни 2017 г. НОИ приема новите образци на удостоверенията Приложения № 9, № 10 и № 11 за изплащане на парични обезщетения и помощи!

Plovdiv

home Plovdiv, 7, Ljuben Karavelov, str., 5, Skayler str., postal code 4000

fax fax: 032-60-87-40

email E-mail: Plovdiv@nssi.bg

Contacts

Contact center